Tổng quan dự án

Tên dự án: The FLC Coastal Hill

Địa chỉ: Nhơn Lý, Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn, Bình Định

Chủ đầu tư: FLC Group

Tổng diện tích

101.250 m2

Diện tích đất xây dựng:

12.530m2

Mật độ xây dựng:

12.4%

Công trình

4 toà tháp cao 11 tầng, 1500 phòng

Diện tích thiết kế

45.6m2 – 239m2/ 1 phòng

Thời gian khởi công:

15/06/2017

Thời gian bàn giao:

Tháng 6/2018